Indien wij geen dienst doen kunt u bij spoedgevallen contact opnemen met

Dierenartsenpraktijk Vivadier
Bitswijk 36
5401 JB UDEN

0413-418018

of een dierenarts van uw keuze.